021-44273757 ، 02144273767

مریم جعفری فتوت

مریم جعفری فتوت

کارشناس ارشد روان شناسی
دارای پروانه اشتغال تخصصی از سازمان نظام روان شناسی ایران
بیش از بیست سال سابقه ی کار حرفه ای
متخصص روان‌درمانی تحلیلی و داینامیک با رویکرد(ISTDP)
درمان کلیه اختلالات فردی
زوج درمانی
اصلاح رابطه والد و کودک وخانواده درمانی
درمان اعتیاد با تمرکز بر ریشه ی روانی آن