021-44273757 ، 02144273767

بهناز سادات جعفری

بهناز سادات جعفری

متولد ۱۳۴۵
کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی
متاهل، دارای ۳ فرزند
زمینه کاری: پیش از ازدواج، زوج درمانی، خانواده
عضو انجمن ازدواج و خانواده
عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
عضو انستیتو طرحواره درمانی ایران و انجمن بین المللی طرحواره درمانی
دارای ۱۸سال سابقه کار  مشاوره در کمیته امداد حضرت امام(ره)، شهرداری، مراکز شمیم  و کلینیک های خصوصی
مدرس مهارت های زندگی و برگزاری کارگاه های پیش از ازدواج ، آموزش
 فرزندپروری مثبت  به والدین طبق پکیج پرفسور متیو ساندرز
تدریس مهارت های زندگی در دانشگاه
دارای مقاله علمی در مجلات علمی-پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی و علامه طباطبائی