021-44273757 ، 02144273767

دکتر هما بهمنی

دکتر هما بهمنی

دکترای روانشناسی تربیتی از دانشگاه آزاد تهران

ارائه خدمات مشاوره ی از سال ۷۲

روزهای کاری: دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه: ۱۵ الی ۱۸