مقاله3
آوریل, 2019
  • افسردگی در نوجوانان

    آیا شما هم جز والدینی هستید که از شنیدن افسردگی در نوجوان تعجب می کنید؟ اغلب والدین وقتی خبر افسردگی ...

فوریه, 2019
  • خودآگاهی

    همه انسان ها در مراحلی از زندگی در شرایطی قرار گرفته اند، که نیاز به خودشناسی و خودکاوی داشته اند. ع ...

  • آشنایی با تحریک الکتریکی مغز(TDCS)

    امروزه درمان های جدیدی در حیطه اختلال های روان شناختی و روان پزشکی به وجود آمده است. درمان هایی که ب ...

نوشته‌های بیشتری را نمایش بده