آیا کودکتان برای توالت رفتن در مدرسه دچار مشکل شده است؟

آیا کودکتان برای توالت رفتن در مدرسه دچار مشکل شده است؟

یکی از نشانه های استقلال کودک، توالت رفتن به تنهایی بدون نیاز به حضور والدینش است که لازمه آن یک آموزش صحیح از سمت والدین می باشد. آموزش توالت رفتن به كودكان (Toilet Training) یعنی كودك طرز صحیح استفاده از توالت را بیاموزد، نیاز به دستشویی رفتن را احساس كند، طرز صحیح دستشویی كردن، شستن ...
بیشتر بخوانید
مدرسه هراسی، مشکل کودک شما نیز هست؟

مدرسه هراسی، مشکل کودک شما نیز هست؟

مدرسه هراسی که گاهی امتناع از مدرسه نامیده می شود، پیامدهای تحصیلی و اجتماعی جدی برای کودک دارد و می تواند حتی بسیار ناتوان کننده باشد. این روزها می توان دانش آموزان نوآموزی را دید که گاهی با فریاد و اعتراض، گاهی با خواهش و التماس و گاهی با چانه زدن، بر سر رفتن به ...
بیشتر بخوانید
سردرگمی در عشق

سردرگمی در عشق

سردرگمی در عشق ، آیا تو گمشده من هستی ؟   انگار وقتی کلمه سردرگمی به گوشمان می خورد، بلافاصله به یاد دوران نوجوانی می افتیم به ویژه اگر کلمه عشق هم به دنبال آن بیاید، از طرفی سالهاست که ما با این باور زندگی کردیم که اگر بتوانیم گمشده خود را پیدا کنیم آن وقت ...
بیشتر بخوانید